Thread: Need help?
View Single Post
Old 06-22-2018, 04:53 AM   #1
Kylie99
AF Newbie
 
Join Date: Jun 2018
Location: US, California
Posts: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Need help?

Bấm m Hn Quốc bao gồm 2 loại chủ yếu được sử dụng phổ biến hiện nay l bấm m Hn Quốc sử dụng chỉ thường v bấm m Hn Quốc sử dụng chỉ vng 24k trong tạo hnh nếp m nhưng đều c đặc điểm chung l ứng dụng cng nghệ (mn hnh, kỹ thuật) tin tiến trang bị hiện đại của Hn Quốc (chuyển giao độc quyền, trực tiếp).
Nhấn m mắt
3 tiu chuẩn của giới thẩm mỹ Việt về bấm m Hn Quốc đẹp: Một l, hon ton chấm dứt mọi nhược điểm của m mắt tồn tại trước đ, bất kể l nhiều hay t nhược điểm, v dụ như 1 m, m lẩn, m sụp
3 spa thẩm mỹ viện vo top địa chỉ tắm trắng da tốt trn cả nước
Hai l, tạo hnh mắt 2 m hon hảo từ tỷ lệ kch thước của m (chuẩn xc, cn đối) đến đường cong m mắt mềm mại, cuốn ht, khng tồn tại nhược điểm hay để lại sẹo xấu, tự nhin y như l thật (như chưa từng trải qua tiểu phẫu). Ba l, Thời gian duy tr vẻ đẹp của m mắt lu di, khoảng 10 15 năm.
Cch trị nm tn nhang trn da hiệu quả nhất, thnh cng đến 99

Last edited by Kylie99; 09-22-2018 at 03:13 AM.
Kylie99 is offline   Reply With Quote