Need help?


Kylie99
06-22-2018, 04:53 AM
Bấm m Hn Quốc bao gồm 2 loại chủ yếu được sử dụng phổ biến hiện nay l bấm m Hn Quốc sử dụng chỉ thường v bấm m Hn Quốc sử dụng chỉ vng 24k trong tạo hnh nếp m nhưng đều c đặc điểm chung l ứng dụng cng nghệ (mn hnh, kỹ thuật) tin tiến trang bị hiện đại của Hn Quốc (chuyển giao độc quyền, trực tiếp).
Nhấn m mắt (http://trietlong.net/bam-mi-han-quoc/)
3 tiu chuẩn của giới thẩm mỹ Việt về bấm m Hn Quốc đẹp: Một l, hon ton chấm dứt mọi nhược điểm của m mắt tồn tại trước đ, bất kể l nhiều hay t nhược điểm, v dụ như 1 m, m lẩn, m sụp
3 spa thẩm mỹ viện vo top địa chỉ tắm trắng da tốt trn cả nước (http://trietlong.net/tam-trang/)
Hai l, tạo hnh mắt 2 m hon hảo từ tỷ lệ kch thước của m (chuẩn xc, cn đối) đến đường cong m mắt mềm mại, cuốn ht, khng tồn tại nhược điểm hay để lại sẹo xấu, tự nhin y như l thật (như chưa từng trải qua tiểu phẫu). Ba l, Thời gian duy tr vẻ đẹp của m mắt lu di, khoảng 10 15 năm.
Cch trị nm tn nhang trn da hiệu quả nhất, thnh cng đến 99 (http://trietlong.net/tri-nam-tan-nhang/)

PaulD
07-05-2018, 11:34 AM
Not really car audio related but ... get two wash mitts, one for the car main and the other for wheels, wheel wells, rocker panels, etc ... Also you can use the two bucket method, one has the soap and water in it, the other is used to rinse the mitt/sponge with. If you get bucket 2 with grader on the bottom it will help trap any particles you picked up.

You can spray wax every day, kind of a waste though. You can also use a waterless wash system, spray it on and wipe it off almost like spray wax.

Add your comment to this topic!